درس «سلطان پرندگان»

درس «سلطان پرندگان»
0.0 0

#1

این تاپیک برای بحث و بررسی درس سلطان پرندگان ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «داستان های بچه گانه» فصل «بسته ی دوم» مراجعه بفرمایید.