تالار زبانشناس

درس «زندگی با خرس‌ها»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس زندگی با خرس‌ها ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «داستان های کوتاه» فصل «زندگی با خرس‌ها» مراجعه بفرمایید.

1 Likes