تالار زبانشناس

درس «۵۵۵ روز زندگی بدون قلب»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس ۵۵۵ روز زندگی بدون قلب ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «داستان های کوتاه» فصل «زندگی بدون قلب» مراجعه بفرمایید.

1 Likes