حالت نوشتن افعال

he’s trying to pull the rock.

فعل اول به صورت ing دار
فعل دوم to به اضافە حالت ریشه فعل

:point_up:
این درسته ؟


این تاپیک مربوط به درس« زمان حال استمراری » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « زندگی یا مرگ »

1 پسندیده