تالار زبانشناس

چرا هنگام شنیدن یاد ترجمش میوفتم

آیا اینکه بعد از روان شدن یک درس وقتی به ائن گوش میدم به جای اینکه ناخودآگاه مفهومش رو درک کنم ترجمه فارسیش تو ذهنم میاد نشونه یادگیری اشتباهه؟

2 Likes

این مربوط به عادت قدیمی ذهن شماست.

نگران نباشین، با گوش کردن زیاد به انگلیسی رفته رفته درست میشه

3 Likes

آهان مرسی از کمک تون

2 Likes