تالار زبانشناس

املاي صحيح كلمه

آيا املاي صحيح كلمه squeawk كه در داستان
The bird king اومده اين squeak نيست؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی سلطان پرندگان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی دوم »

1 Likes

در درس املای کلمه بشکل squawked اومده که درست هم هست ، کلمه squawk وقتی در مورد پرنده باشه، اشاره به صدای بلند و جیغ مانند پرنده داره.

یعنی عقاب فریاد زد که …

2 Likes