تالار زبانشناس

. سلام But I didn't mind- too much. به چه معنیه

سلام تو داستان معنی شده واسم زیاد مهم نبود تو گزینه های زیر کدوم درستره
1اما واسم زیاد مهم نبود
2ولی من زیاد مهم نبودم
When it was my turn, the nurse came to get me. I had to see the dentist all by myself. But I didn’t mind- too much.


این تاپیک مربوط به داستان« رفتن به دندان پزشکی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. پکیج: « داستان های مصور صوتی » داستان: « مخلوقات کوچک »

فکر میکنم میشه : خیلی اهمیت ندادم.

1 Likes

دومی کلا اشتباهه.
اولی درسته

3 Likes

چرا اولی درسته؟

در ابتدا از(I)استفاده کرده پس باید دومی درست باشه

1 Likes

من بهش اهمیت ندادم،…

2 Likes