تالار زبانشناس

Will or going to

سلام
Her pelvis and back will be broken. She will be 6 miles from her truck and very far from any other humans
She is going to feel very alone, but then she’ll hear Taz coming down the cliff.
چرا در خط سوم از going to استفاده شده و فرقش با will در این متن چیه؟


این تاپیک مربوط به درس« زمان آینده » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « تز، به سوی نجات »

1 Likes

از فعل Willبرای تصمیم هایی که یکجا گرفته میشه استفاده میکنن ولیbe going toبرای کاری که با قصد باشه

1 Likes