تالار زبانشناس

Being or since

سلام
After 1,000 sit-ups she is feeling terrible pain, but being a long distance athlete she is used to pushing her body to the limit.

در اینجا میتونیم به جای being a long distance athlete

بگیم since she is a long distance athlete?


این تاپیک مربوط به درس« زمان حال استمراری » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « تز، به سوی نجات »

1 Likes

Hi @ ShaghayeghAlavi
Would you help me with this question above
And this?

Her pelvis and back will be broken. She will be 6 miles from her truck and very far from any other humans
She is going to feel very alone, but then she’ll hear Taz coming down the cliff.
چرا در خط سوم از going to استفاده شده و فرقش با will در این متن چیه؟

1 Likes

Since تاجایی که من میدونم برا شروع یک رویداد از یک زمان خاص هست مثلن
She has killed het enemies since 2003
یعنی اون دشمناشو از سال 2002 کشته است
کشتن دشمناشو از سال 2002شروع کرده

1 Likes

Going to برای رویدادی استفاده میشه که خبر از انجامش داری یا برنامه ریزی شدس ولی will خبر نداری از قبل و تقریبن ناگهانی هست

1 Likes