تالار زبانشناس

شناسایی فعل در جمله

با سلام توی این جمله کدوم کلمه فعله؟

The airplane tickets cost a lot

من وقتی با خودم تمرین می کردم ناخودآگاه میگفتم

The airplane tickets cost are a lot

آیا اشتباهه؟


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 2 - داستین می‌خواهد به تعطیلات برود » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

1 Likes

سلام
اینجا cost فعله. و جمله دوم به نظرم با ذهن فارسی نوشته شده و ticket price بهتره

2 Likes