تالار زبانشناس

كمک املایی🙏

Only a new addiction can stop the previous addiction
معنی این جمله فقط یه اعتیاد جدید می تونه باعث ترک اعتیاد قبلی بشه… درسته؟؟؟؟

1 Likes

سلام بله تقریبا به یک کوچولو اختلاف…
فقط یک اعتیاد جدید می تواند اعتیاد قبلی را متوقف کند

1 Likes

خوب میشه لطفا معنی انگلیسی دقیق این جمله رو برام بگید؟

1 Likes

بله من براتون گذاشتم

1 Likes

نه منظورم متن انگلیسی ش بود:upside_down_face::neutral_face:

1 Likes

Only a new addiction can make a quit yor old addiction. اين جمله دقیقا درسته .

1 Likes

ببخشید your old…addiction

1 Likes