تالار زبانشناس

کاربرد back

سلام. fetch مگ خودش به معنیه برگشتن و اوردن نمیشه!؟ پس کاربرد back چیه!؟

she lost one of her glass slippers, but she had no time to fetch it back.


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی سیندرلا » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

1 Likes