تالار زبانشناس

Hear or hearing

سلام
Why should she continue trying to stay warm? She is thinking that no one will find her. Now, she is hearing a voice.
دوستان بنظورتون نباید در اخر بگه she hears a voice ؟


این تاپیک مربوط به درس« زمان حال استمراری » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « تز، به سوی نجات »

1 Likes

چون گفته nowبه نظرم باید از حال استمراری استفاده کنه و همچنین در جمله معلومه که الان داره اتفاق میفته اگه می‌گفتI hear منظورش شنیدنی بود که همیشه میشنوه

3 Likes