تالار زبانشناس

Have ,hasگرامر

سوال ۲ این داستان کوتاه قسمت have و hasرو توضیح میدید لطفا ممنون


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 13- کیمی به یک قرار ملاقات با سائول می رود » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

1 Likes

اولی چون سوم شخصه has باید باشه دومی سوالی اومده بخاطر همین does اول جمله که بیاد دیگه has بکار نمیبریم همون have بکار میبریم

1 Likes