تالار زبانشناس

معنی was going to

سلام
این دوتا جمله چه فرقی باهم دارن
I was supposed to eat this
I was going to eat this


این تاپیک مربوط به کتاب« کاسه بلوط کهن » در نرم‌افزار «زیبوک» است. مجموعه: « کتاب های خیلی ساده »

2 Likes

معنیشون زیاد فرق ندارن ولی ساختار اولی با افعال کمکی هسته و ساختار دومی با بی گوینگ تو

1 Likes

Supposed to یکم درش اجبار داره و مثل have to هست تقریبا اما was going to هیچ اجباری درش نبوده و یک تصمیم هست.

1 Likes