تالار زبانشناس

کاربرد ددing

سلام having +ed ساختاریه چطوریه جریانش؟

They could be filled with regret at having helped their mother or having cleaned up their bedroom


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی بالشت پری » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی پنجم »

1 Likes

سلام.تو قسمت جستجو بگرد مطلب هست بهت کمک میکنه

1 Likes