تالار زبانشناس

معنی disturbed

خجالتی معنیش نمیشه. مظطرب. یا روانی بهتره معنیش


این تاپیک مربوط به بخش« 1بخش » در نرم‌افزار «زوم» است. : « هری پاتر و تالار اسرار »

1 Likes