تالار زبانشناس

Through meaning

سلام
The British,thought the colonists have the right to decide through thier representatives how much tax to pay.
معنی decide through در اینجا چی میشه؟

2 Likes

سلام
Through
اینجا به معنای از طریق/ با استفاده از هستش.

میگه بریتانیایی ها فکر کردن که استعمار گران این حق رو دارن که از طریق/ بوسیله ی نماینده هاشون تصمیم بگیرن که چقد مالیات بپردازن.

3 Likes

Thank you so much that was helpful

2 Likes