تالار زبانشناس

ترجمه he is mean?

Mean در اینجا به معنی اب زیرکاه است؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شاهزاده هملت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

واژه‌ی mean یعنی بدجنس

2 Likes