تالار زبانشناس

سلامکاربردon در mirror on a stick.چیه

he looked inside my mouth with a little mirror on a stick.


این تاپیک مربوط به داستان« رفتن به دندان پزشکی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. پکیج: « داستان های مصور صوتی » داستان: « مخلوقات کوچک »

2 Likes

سلام . در اینجا on به معنای درون یا در است .

2 Likes

سلام.
he looked inside my mouth with a little mirror on a stick.
او نگا کرد درون دهنمو بایه آینه کوچیک روی چوب.
منظورش اینه که آینه روی چوب بوده ن توی چوب. داستان بچهگانه است و گرنه بایستی میگفت dentist’s mirror

4 Likes