تالار زبانشناس

معنی دقیق متن چی میشه؟

سلام میشه معنی دقیق این متن رو بگید Today you are you that is true than true.There is no one alive who is youer than you…

2 Likes

امروز تو هستی که واقعی هستی تا واقعی. هیچکس زنده نیست که از تو عزیزتر باشد …

3 Likes

Thank you for your consideration

2 Likes

*that is truer than true

2 Likes

نه تو خود متن دکتر سئوس نوشته بود that is true than true

3 Likes

خب. احتمالا اشتباه تایپی بوده. پیش میاد از این اشتباها. البته من متن رو ندیدم هنوز.

3 Likes

امروز تویی که از واقعیت هم واقعی تری, و هیچ کسی خود تو نمیشه!

1 Likes

همونطور که مربی گفتن به‌نظرم اشتباه تایپیه، می‌تونید گوگل کنید.
And btw, I did feel like that sentence rang a bell :slight_smile: Dr. Seuss is just lovely :smile:

1 Likes

So it seems that you are keen on dr Seuss ,actually i like his stories especially The cat in the hat

1 Likes

Yes I find them very delightful

1 Likes