تالار زبانشناس

Want یا wanted?

توی جمله‌ی
He want to find some new friends
نباید wanted استفاده می‌شد؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

سلام
متن جمله اینه
He went to find some new friends
او رفت تا دوستان جدید پیدا کند

2 Likes