تالار زبانشناس

معنی کلمه haters وجملهزیر

بادرود به دوستان لطفا معنی کلنه haters و hater وجمله زیررا نرقوم نمایید.
there will always be critics, there will always be hater


این تاپیک مربوط به درس« درسنامه اصلی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « برنامه‌ی VIP آقای ای جی هوگ » فصل: « مقابله با انتقاد »

1 Likes

one who hates
ممممممممممممممممممممممممممممم

1 Likes

‌سلام.
همیشه انتقاداتی (نکوهش هایی)خواهد بود.همیشه منتقدی (افراد متنفری) خواهد بود.

3 Likes

همیشه انتقاد کننده ها و افرادی که بدشون بیاد وجود خواهند داشت

1 Likes

ممنون از همراهیتان درترجمه عالی

2 Likes