تالار زبانشناس

معنی عبارتی در داستان

عبارت flew away به چه معنی است؟
و کجا استفاده میشود؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

سلام اینجا رو ببینید


1 Likes