تالار زبانشناس

علت امدن فعل کمکی دید در جمله فوق

چرا در جمله فوق فعل کمکی did بعد از see آمده turtle did see pete


این تاپیک مربوط به داستان« برو، پیت، برو » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. پکیج: « داستان های مصور صوتی » داستان: « پیت گربه »

1 Likes

برای تأکید استفاده میشه …

2 Likes