تالار زبانشناس

نژاد چی میشه؟

Flew away یعنی چی?


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

سلام. تایتلتون با متن سوالتون هم‌خونی نداره…
نژاد رو میشه race ترجمه کرد.
Flew away رو هم دیدم جای دیگه پاسخ داده شد، احتمال میدم سوالتون همون سوال تایتل باشه.

1 Likes