تالار زبانشناس

Who's that

آیا بجای Who’s that میشه از who’s he استفاده کرد؟ ایا هر دو صحیح است؟ اینکه برای جوجه اردک در جملات قبلی از he استفاده کرده نباید اینجا هم از he استفاده می کرو؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

سلام بله میشه از هردو به جای هم استفاده کرد…

1 Likes