تالار زبانشناس

معنی عبارت moral fiber

معنی عبارت moral fiber چیه؟ و خود fiber به تنهایی چه معنی میده؟

This doesn’t mean that he is superior to other men in personality, upbringing, or moral fiber


این تاپیک مربوط به « شوهران دارای هوش هیجانی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه‌ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « شوهران دارای هوش هیجانی »

2 Likes

Hi there…

Moral fibre is the quality of being determined to do what you think is right.

And here you go with the meaning of fiber :joy:

2 Likes

Fiber معانیه بی ربطی میتونه داشته باشه مثه الیاف ولی اینجا منظورش ساختار اخلاقی هست

2 Likes