تالار زبانشناس

تفاوت و کاربرد alot of و lots of?

چه زمانی از lots of و چه زمانی از alot of?


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 5- جان تکالیف زیادی دارد » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

2 Likes

سلام
هر دوی اینا کمیت نما هستن به معنی مقدار زیاد و قبل ار اسامی غیر قابل شمارش و یا جمع میان
A lot
قید هست و به معنی خیلی زیاد.و قید هم معمولا در آخر جمله میاد

3 Likes

سلام دوست گرامی :rose:
سایت زیر بهتون در این راستا کمک میکنه:

2 Likes