تالار زبانشناس

درس «ماموریت پرش از مرز زمین»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس ماموریت پرش از مرز زمین ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «داستان های کوتاه» فصل «ماموریت پرش از مرز زمین» مراجعه بفرمایید.

2 Likes

داستانی جذاب و تاثیرگذار

2 Likes