تالار زبانشناس

Flew away , flew off

. Hi my dears
Please help me about difference between flew off and flew away


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

سلام
Flew off
یعنی از جایی که بوده پرواز کرده از اونجا بلند شد.
Flew away
یعنی پرواز کنان دور شد

4 Likes