تالار زبانشناس

سلام لطفا میشهجمله زیر معنی کنید

منظور ازright back و
I left them on چیه

I left them on because I was going right back outside


این تاپیک مربوط به داستان« من فقط فراموش کردم » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. پکیج: « داستان های مصور صوتی » داستان: « مخلوقات کوچک »
[/quote]

k outside


این تاپیک مربوط به داستان« من فقط فراموش کردم » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. پکیج: « داستان های مصور صوتی » داستان: « مخلوقات کوچک »

1 Likes