تالار زبانشناس

He isn’t going to tell any one where he is going

توی این جمله چرا به این شکل نوشته نشده He won’t to tell any one where he is going


این تاپیک مربوط به درس« زمان آینده » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « زندگی یا مرگ »

1 Likes

سلام
اینجا میتونه کمکتون کنه

2 Likes

1 Likes