تالار زبانشناس

کاربردددددat

The boy’s mother was greatly surprised at how willingly he ate the cabbage,


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی پسربچه و کلم » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی پنجم »

1 Likes

1 Likes

1 Likes

Look at
Intrestin in
Good at
Surprise at
همین شکلی یاد بگیر و استفاده کن

1 Likes