تالار زبانشناس

معنی looked down at him

سلام معنی looked down at him چیه؟
توی ترجمه نبود


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی چوپان دروغگو » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

1 Likes

سلام
یعنی نگاهش کردند
این down به‌خاطر تفاوت قدشون با پسره‌ست، چون که اونا باید به سمت پایین نگاه کنن تا پسره رو ببینن

5 Likes

همون طور که از لغات و معنای تحت الفظی پیداست ینی به پایین نگاه کردن(از یک جا و مقام بلند تر).
اما در اصطلاح به معنای “به دیده ی حقارت به کسی نگاه کردن” و یجور نگاهی که حاکی از برتر دونستن خود هستش و نشون میده برای طرفت اهمیتی قائل نیستی و مهم نیست برات که چطور رفتاری باهاش داری!
مثال:
looked down at jack just cause her father was a worker.
ترجمه:او (با دید برتری) به جک نگاه کرد, فقط به این خاطر که پدر جک یه کارگره.

2 Likes

That’s “look down ON someone”. It’s different from “look down AT someone”.

Look down on someone: to think of or treat someone as unimportant or not worthy of respect.
Example:
The other children looked down on her because her parents were poor

Look down at someone: it literally means looking downwards at someone, like facing downwards

2 Likes

Good point my friend, appreciate for correcting me​:blush::cherry_blossom::cherry_blossom:
I made an error and didn’t pay attention to, whether it is “on” or “at” at the end of phrase​:roll_eyes:thanks for reminding me the difference :heart_eyes::grin:

2 Likes

Sure, no problem. We’re all here to help each other :v:t3: :sunflower:

1 Likes

سلام ! چون گذشته میشه نگاه کرد پس کل جمله میشه : به او نگاه كرد🔮

2 Likes