تالار زبانشناس

درس «دیوالی روز محبوب من»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس دیوالی روز محبوب من ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «داستان های بچه گانه» فصل «بسته ی دوم» مراجعه بفرمایید.

1 Likes