سلام اینجا چرا دو تاshe . her اومده ؟ مگه هر دوتاش او نمیشه؟ Then a big carriage passes by her. She is almost hit by the carriage


این تاپیک مربوط به داستان« دخترک کبریت فروش » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. پکیج: « داستان های مصور صوتی »

در اینجا her به عنوان مفعول هست و she به عنوان فاعل

2 پسندیده