تالار زبانشناس

عبارت چه معنی میده?

The fall knocks her out for a moment or two


این تاپیک مربوط به « گاو شگفت انگیز » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی روان » فصل: « گاو شگفت انگیز »

سقوط باعث شد برای یک یا دو لحظه بی‌هوش بشه

1 Likes