تالار زبانشناس

I beg your pardon معنی

سلام میشه لطفاً معنی و کاربرهای این جمله رو بگید ؟

?I beg your pardon

Mummy: I beg your pardon? Was that you, George? Or was it Mr. Dinosaur


این تاپیک مربوط به درس« آقای دایناسور گم شده » در نرم‌افزار «زوم» است. مجموعه تلوزیونی: « کارتون پپاپیگ » فصل: « قسمت اول »

1 Likes

سلام
I beg your pardon: excuse me, pardon me
ببخشید؟

چند مثال:
I was impolite and I beg your pardon.
بی‌ادبی کردم من را ببخشید.

I beg your pardon? I didn’t hear what you said.
ببخشید؟ نشنیدم چی گفتین.

6 Likes

ممنون از توجهتون :blossom::blossom::blossom:،

2 Likes

معنی beg میشه درخواست عاجزانه کردن و مطالبه داشتن. البته گدایی هم معنی میده.

کلمه pardon هم به معنی بخشیدن هست.

معنی دقیق عبارتی که نوشتید میشه: من از تو عاجزانه درخواست بخشش دارم…

یا همون که دوستمون گفتند : ببخشید

2 Likes

ممنون از توجهتون :blossom::blossom::blossom::blossom:

2 Likes