تالار زبانشناس

مفهوم Your Honor چیست؟


این تاپیک مربوط به فصل« بخش 01 » در نرم‌افزار «زوم» است. : « پرندگان خشمگین »

1 Likes

Your honor: اعلی‌حضرت، والاحضرت، سرورم، قربان، عالی‌جناب و…

3 Likes