تالار زبانشناس

Coolest goose

چرا برای کلمه جالب ترین غاز از coolest استفاده شده است؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جک و لوبیای سحرآمیز » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

منظورتون اینه که چرا
Coolest
را به جالبترین ترجمه کرده؟

Coolest
به معنای باحالترین!

1 Likes