تالار زبانشناس

Was یا is کدام صحیح است

My sister thought that dog was the best.
چرا بجای was. از is استفاده نشده


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 42- اریکا یک سگ جدید می‌خرد » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

1 Likes

was چون داره در مورد گذشته صحبت میکنه . اول جمله هم بجای think , از thought استفاده کرده که نشون میده جمله زمان گذشته رو داره بیان میکنه

گرامر indirect speech