تالار زبانشناس

کاربرد افعال با غیر از معنی اصلیشون در جمله

در داستان جوجه اردک زشت
جمله five pretty , yellow baby ducklings came out
Duckling خودش به معنی جوجه اردک هست ایا باید قبلش کلمه baby اورده بشه یا برای زیبایی جمله ازش استفاده شده
It started to get cold
در این جمله میشه فقط گفت
It started cold یا نه و فعل to get چرا بعد از started استفاده شده
The ugly duckling left the barn and went back to the pond
چرا از went back بجای came back استفاده شده

1 Likes

فکر کنم بدون baby هم درست باشه.

میخواد بگه هوا شروع به سرد شدن کرد. باید get بیاد.

معنی came میشه آمدن، اما اینجا میخواد بگه برگشت و رفت، پس باید از گذشته go استفاده کنه که میشه went

1 Likes

Come bake بعنی برگشتن come به تنهایی معنی امدن میده

1 Likes

اگر come back رو یک عبارت در نظر بگیریم درسته، معنیش میشه عقبگرد، اما اینجا went back دو کلمه ی مجزاست، یعنی رفت عقب.