تالار زبانشناس

Arrive or arrived?!?

سلام وقت بخیر
فکر میکنم خط اول متن باید از گذشته فعل استفاده بشه درسته؟


این تاپیک مربوط به درس« جشنواره روز مرگ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه‌ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « جشنواره روز مرگ »

سلام کل داستان تو حال ساده هست وبه سلیقه نویسنده بستگی داره که تو چه زمانی بگه داستان رو.
I arrive in Guatemala on The Day of the Dead, November 1st. I’m curious about this holiday, so I go to the cemetery to see what’s happening. What I find is quite interes

2 Likes