تالار زبانشناس

سلام معنی needing چیه

Purpose, he had a worthwhile purpose for needing money


این تاپیک مربوط به درس« درس داستان کوتاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « هیجان »

سلام
بنظرم اشتباه نوشتاریه
Needed

سلام :slight_smile: needing نیاز داشتن
needing money پول نیاز داشتن

2 Likes