تالار زبانشناس

تلفظ کلمه؟؟؟

در داستان کوئینین کلمه( Cinchona) سین کونا هست چرا

میگه چینچونا،،، لطفا تلفظ صحیحش رو بگین ،، با تشکر


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی کوئینین » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی دوم »

3 Likes