تالار زبانشناس

معنی though و then در این جملات

He doesn’t have any classes on weekends, though, so he should have a little time to see his friends then.

اما، او در آخر هفته‌ها هیچ کلاسی ندارد، پس باید برای دیدن دوستانش هم وقت کمی داشته باشد.

معنی though در انتهای جمله اول چیست ؟
انتهای جمله then امده با توجه به استفاده. So در اول جمله دوم ایا نیاز بوده و در صورت نیز معنایش چیست و البته مترجم هم این کلمه را ممی گوید


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 43- بن در حال بررسی برنامه خود است » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

A little مقدار کم برای غیر قابل شما ش با بار مثبت هست وقتی little به تنهایی میاد بار منفی میگیره در این جمله معنی a little به اندازه کافی یا به مقدار هست و‌معنی جمله میشه او این هفته کلاسی نداره و به نظر میرسه یه مقدار زمان یا به اندازه مافی زمان برای دیدن دوستاش داره

والبته then اینجا فكر کنم معنیش همون وقته یا در اون زمانه ( هفته ای که کلاس نداره)

معنیِ though، “اما” و معنیِ then، “آن‌وقت، آن‌زمان، آن‌موقع، آن‌گاه،…” می‌شه