تالار زبانشناس

چرا در بعضی جمله ها see به صورت saw و یا have به صورت had اومده؟

کلمه ای مثل saw برام ناشناس به نظر میرسید. با دیدن ترجمش فکر نمی کردم با see هم معنی باشه ولی انگار کلماتی که به این شکل هستن یک سری حروف مشترک با کلمه ی متردافشون دارن.

چه ارتباطی بینشون وجود داره؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

سلام.چون داستان تو گذشته ساده هستش. باید از افعال گذشته استفاده بشه.
I see a cat
یه گربه میبینم
I saw a cat
یه گربه دیدم
I have a car
یه ماشین دارم
I had a car
یه ماشین داشتم
و در داستان شکل گذشته افعال بکار رفته چون داستان تو گذشتا اتفاق افتاده .

2 Likes