تالار زبانشناس

چه زمانی میتونیم از who وسط جمله استفاده کنیم؟

در درس دیک ویتینگتون چرا وسط جمله از who استفاده کرده؟


این تاپیک مربوط به درس« دیک ویتینگتون » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی چهارم »

از ضماير موصولی هست که در وصل کردن جملات به هم استفاده میشه برای جلوگیری از تکرار فاعل و‌مفعول

Who در جملات بجای فاعل یا مفعول (انسان و ممکنه بجای حیوانات ) استفاده میشود
She is a nurse who works in hospital
She is a nurse . She works in haspital
اینجا بجای فاعل استفاده شده که همون she هست
I see a nurse who works in hospital
I see a nurse. She works in hospital

ادر اين جمله بجاي nurse كه مفعول هست استفاده شده

3 Likes