تالار زبانشناس

سلام کاربرد could have چیه

Dad if I could have everyone come over for a sleepover


این تاپیک مربوط به داستان« فقط یه طوفان شدید بود » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. پکیج: « داستان های مصور صوتی » داستان: « مخلوقات کوچک »

If I could
ایا میتونم
Have everyone
مفهومش مهمون داشتنه